Yr Haclediad

Barn heb ymchwil na gwybodaeth.

About the show

Tri ffrind yn rhannu diod a thrafod technoleg, teli, ffilm a phopeth arall unwaith y mis. Podlediad hyna’r Gymraeg ™

Yr Haclediad on social media

Episodes

 • Ddim cweit yn Taron 12

  28 February 2024  |  3 hrs 9 mins

  “Haul y gwanwyn, gwaeth na gwenwyn” meddai’r Nains, so anwybyddwch y pelydrau egwan yna, ffendiwch flanced a cwtshwch fyny am bennod Chwefror 2024 o’ch hoff podlediad tech-ffilm-sortof!

 • Rebal Moon Wîcend

  28 January 2024  |  3 hrs 37 secs

  Diwedd mis Ionawr, tywydd ofnadwy, ond mae na gwmni da a ffilm gwael genno ni i'ch cadw i fynd!

 • A Christmas Twistmas🎄🌪️

  20 December 2023  |  2 hrs 31 mins

  🎄A dyma ni gyfeillion… gwledd Nadolig swmpus arall gan griw ffyddlon yr Haclediad. Mae’r fideo 10 awr 4k o le tân yn ffrydio as we speak, felly neidiwch mewn a joiwch ddechrau’r gwyliau Nadoig gyda ffilm-di-ddim-am-ddim OFNADWY a thrafodaeth ddeallus* a sensitif* o newyddion y flwyddyn.

 • Large Language Model Croft: Tomb Raider

  29 November 2023  |  2 hrs 40 mins

  Gyda S4C yn sacio un pennaeth ac Open AI yn sacio/ddim sacio un nhw, dyma bodlediad i chi sy wastad dan yr un arweinyddiaeth gadarn... ond sydd hefyd ddigon twp i wylio ffilms ofnadwy bob mis😅

 • Tri Gwrach, un Pwmpen

  31 October 2023  |  2 hrs 51 mins

  Ma genno ni bennod mwy sgeri na climate change i chi Mis yma - neu mwy sgeri nac A.I. oleia😏

 • SpecsDols G.I. Ken

  24 September 2023  |  2 hrs 44 mins
  alexa, amazon, apple, bard, bing, chat gpt, gi joe, instagram, iphone 15, meta, microsoft, snake eyes, threads

  Mae'r dyfeisiadau diweddaraf gen Apple, Amazon a Google dan y chwyddwydr - yn ogystal â bill amddiffyniad plant digidol llywodraeth Prydain a pa mor syndod o ddefnyddiol ydy Bing chat 💡

 • Bwncath Seepage

  28 August 2023  |  2 hrs 57 mins

  Croeso i blow out diwedd y gwyliau i griw'r Haclediad - da ni'n rhoi Haf 2023 i'w wely gyda kraken o benod i chi ☺️

 • Treklediad: Deep Space Bryn

  29 July 2023  |  2 hrs 50 mins

  O'r diwedd, mae'r Bryn, Sions a Iestyn wedi ffendio ffordd i neud yr Haclediad yn hydynoed mwy o niche podcast na'r arfer... Ni'n neud pennod ar ffilm Star Trek 🤣

 • Caernarfon Has Fallen

  26 June 2023  |  2 hrs 42 mins

  Rhy boeth i gysgu? Aircon yn freuddwyd pell? WEL, co’ chi Haclediad mis Mehefin i ffanio chi efo breezy chat tri ffrind am dechnoleg, billionaires a ffilms rybish

 • Byth Di Bod i Japan

  28 May 2023  |  2 hrs 39 mins

  Mae’r Haclediad yn cael ei recordio mewn golau ddydd o’r diwedd -yup, mae’r haf yn dod!

 • AI Generated Gwynfor Evans

  29 April 2023  |  2 hrs 40 mins

  Be, pennod mis Ebrill YN mis Ebrill?! Ydy, mae'r Haclediad nôl i'w threfn arferol - gyda pennod jiwsi arall i'ch clustiau chi.

 • Pennod Mis Mawrth but make it Mis Ebrill / “Cocaine be?!”

  2 April 2023  |  2 hrs 21 mins

  Mae hi di bod yn 'bit of a Mis' i griw'r Haclediad - so dyma chi treat bach, pennod mis Mawrth, ond ym mis Ebrill!

 • The Iest and the Furious

  23 February 2023  |  2 hrs 46 mins

  Dewch am dro draw i diroedd pell Mastodon efo'r Haclediad mis yma - bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn gweld sut mae dechrau o'r dechrau ar rwydwaith gymdeithasol sy'n chydig o ddrysfa o'r tu allan. Da ni yma i ddal eich llaw i neud y naid!

 • Sh*tcake Mushrooms

  29 January 2023  |  2 hrs 30 mins

  Blwyddyn newydd dd- wps! OK so mae'r Haclediad braidd yn hwyr efo'r cyfarchion, ond dyma chi gwerth mis arall o #cynnwys tech a pop culture i'ch cadw i fynd yn 2023!

 • Sharknadodolig on Ice

  24 December 2022  |  3 hrs 3 mins

  Da ni’n dathlu heuldro’r gaeaf yn yr unig ffordd bosib eleni - efo llwyth o booze a ffilm ofnadwy(o dda!)

 • Twit-Ty-Whodunnit

  30 November 2022  |  2 hrs 51 mins

  OK bawb, mae'n gwdyn cymysg o'r gwych a'r gwallgof heno ar eich hoff bodlediad tech-a-phopeth arall, croeso ir gaeaf!

Mastodon