Haclediad – Hacio’r Iaith

Episode Archive

Episode Archive

82 episodes of Haclediad – Hacio’r Iaith since the first episode, which aired on 25 October 2010.

 • 9 mlynedd yn y busnes

  25 October 2019  |  1 hr 51 mins

  Ar bennod ddiweddaraf dy hoff bodlediad oedd-yn-arfer-bod-am-tech-ond-sy-rŵan-am-Duw-â-ŵyr-be: Watchdog yn mynd yn gonzo ar Monzo; mwy o ddoethineb Craig Mod, ac mi aeth Iestyn i weld Joker 🤡🤡🤡

 • Pawb at y Biji-bô!

  18 September 2019  |  1 hr 47 mins

  Tro yma ar eich hoff podlediad sy ddim wastad ‘dan 2 awr:
  Iest sy’n mynd trwy holl gyhoeddiadau newydd Apple, ni’n holi lle mae’r sci fi Cymraeg, mwy o stwff Apple, box sets, llyfrau, mwy o Apple a’r after parti hiraf ar record.

 • Ffeindia dy poni mewnol

  3 August 2019  |  1 hr 40 mins

  Ym mhennod parti’r bŵsi’r haf, mae Bryn, Sions ac Iestyn yn trio osgoi’r negyddol a chofleidio’r positif, iei!

 • FaceBucks

  26 June 2019  |  1 hr 45 mins

  Ar bennod hira’r haf bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn ystyried yr axis of evil tu ôl i Libra, arian newydd Facebook

 • Huawehei!

  28 May 2019  |  2 hrs 2 mins

  Yn y bennod ddiweddaraf mae Bryn, Sions ac Iestyn yn trio deall rhyfel fasnach rhwng China a'r UDA, ac yn cael collective brainsplode emoji o ganlyniad.

 • Mae Popeth Yn Ossym!

  9 April 2019  |  1 hr 22 mins

  Croeso i Haclediad cynta’r gwanwyn - mae’r ŵyn yn prancio, y blodau’n blaguro a da ni off i fyw mewn tŷ bêls heb drydan…

 • Sneaky Nest a Robo-Iest

  15 March 2019  |  1 hr 34 mins

  Dewch i ymuno efo Bryn, Sioned a Robot Iestyn am bennod arall o’ch hoff podlediad tech/gin/box sets!

 • Super-Techy-Gwylio Bocsets-Marie-Kondo-trocious

  19 January 2019  |  1 hr 25 mins

  Mae criw’r Haclediad yn hitio 2019 yn galed ym mhennod gyntaf 2019 - bydd Bryd, Iestyn a Sioned yn trafod iTunes a telis newydd, bocs sets S4C, diffodd social media a spoiler special afterparty cyfan ar Mary Poppins. Hoffwch, rhannwch a gadwch sylw!

 • Tri Gwirod Doeth

  21 December 2018  |  1 hr 51 mins

  Mae'r tân yn craclo, yr hors d'oeuvres allan o'r tupperware a mae Iest yn gwisgo ei hoff ffroc goctail sbarcli - ydi, mae'n amser am barti Nadolig yr Haclediad! Yn y garthen glyweledol yma bydd Iest, Sions a Bryn yn yfed gormod, trafod eu hoff ddarnau o'r flwyddyn AC YN TRIO AROS YN BOSITIF!

 • Ffototal Wipeout

  12 November 2018  |  1 hr 30 mins

  Ar bennod mis tywyll Tachwedd - bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn dweud tata wrth terabytes o luniau Flickr, trafod y Google walkout a jyst pa mor doji ydy Silicon Valley.

 • Toilet BlockChain

  1 October 2018  |  1 hr 38 mins

  Croeso i Haclediad cynta’r Hydref – mae Bryn newydd ddod nôl o Chicago, Iestyn yn ei mansion newydd yn Dre ac yn paratoi i redeg hanner Marathon, a mae Sioned yn yfed Öl Mörk a hen wîn. OND mewn newyddion tech, mae iOS12 a’r oriawr Apple newydd allan, a da ni’n trio dod i ddeall y blockchain efo podlediad ZigZag (spoilyrs: dal dim clem).

 • Llyfr Glas Kobo

  18 August 2018  |  1 hr 7 mins
  ar, eisteddfod, elyfrau, google, llyfrau llafar, nest, vr

  Post eisteddfod blues? Deifiwch mewn i bennod diweddaraf yr Haclediad i glywed mwy o Bryn blin ar e-lyfrau, Iest yn gadael y nest a Sioned yn ffrîcio allan bod Lin-Manuel Miranda yn Nghymru. Hefyd gwefan newydd "Y Pod", planhigion vs anifeiliaid a llwyth o tech a bywyd ar eich hoff podcast niche am alcohol a wifi

 • Yn Fyw o’r Boudoir

  15 June 2018  |  1 hr 18 mins

  Mae’r tîm ar chwâl ym mhennod ddiweddara’r Haclediad

 • Google Assiffestant

  14 May 2018  |  1 hr 23 mins

  Ar bennod ddiweddaraf eich hoff bodlediad shambolic bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod y Google assistant newydd; Pam fod textio ar Android yn ofnadwy, Apple Watch Iest, trip Bryn i Ferlin ac ongoing obsesiwn Sioned efo ffilm lled-wael o 2015. Yr hyn oll o’r podlediad sy’n cynnig barn heb wybodaeth, joiwch!

 • Zuckin’ Hell

  16 April 2018  |  1 hr 53 mins

  Y tro yma ar yr Haclediad, ni'n mynd am deep dive mewn i uffern Facebook, Cambridge Analytica, ac mae Bryn yn treulio'r awr a hanner gyntaf yn ysgwyd ei ben a mwmian "be oeddech chi'n disgwyl?" OND arhoswch am yr afterparty am lwyth o hunan ofal, pobi, ac awgrymiadau be i wylio/gwrando arno am y mis nesa.

 • Iâ Iâ Baby

  9 March 2018  |  1 hr 55 mins

  Y tro yma ar yr Haclediad rhewllyd, bydd Bryn, Iest a Sions yn gwirioni dros Waze Cymraeg, smart sbecs sy’n edrych yn union fel rhai Bryn ac Elon Musk yn fflingio mwy o bethau i’r gofod. Plis sdiciwch adolygiad yn iTunes os gewch chi 5 munud fyd, ffankiw!