Episode 11

Haclediad #11 – Y Llew yr Afal a’r Cwmwl

00:00:00
/
01:03:10

28 July 2011

1 hr 3 mins 10 secs

Your Hosts

About this Episode

Mae Haclediad 11 yma i chi wrando arno ar yn eich carafan, adlen neu westy moethus ym mro’r Eisteddfod! Yn y rhifyn hwn byddwn yn trafod OS X – Lion ar  y Mac, yr aps diweddaraf Cymraeg (ond yn hepgor update newydd iSdeddfod gan griw Fo a Fe, sori bois!), dyfodiad a thyfiant Google+ a gweledigaeth y buddsoddwr Roger McNamee ar sut bydd yr haenen gymdeithasol ac HTML5 yn newid sut ‘da ni’n defnyddio’r we am byth.
I chi sy’n mynd i’r Eisteddfod, bydd Hacio’r Iaith Bach yno ar y maes, ewch draw i babell Prifysgol Aberystwyth ddydd Llun i gwrdd â Rhodri @Nwdls Ap Dyfrig a’r criw.
Mwynhewch!
Sioned (@llef), Bryn (@Bryns) ac Iestyn (@Iestynx)

The post Haclediad #11 – Y Llew yr Afal a’r Cwmwl appeared first on Hacio'r Iaith » Ffrwd Podlediad.

Support Yr Haclediad

Episode Comments