Episode 118

Sh*tcake Mushrooms

00:00:00
/
02:30:21

29 January 2023

2 hrs 30 mins 21 secs

Your Hosts

About this Episode

Blwyddyn newydd dd- wps! OK so mae'r Haclediad braidd yn hwyr efo'r cyfarchion, ond dyma chi gwerth mis arall o #cynnwys tech a pop culture i'ch cadw i fynd yn 2023!

Da ni'n popio draw i CES i weld skins newydd i dy gar, sensor piso a sut i optimeiddio dy hun i fod yn super hiwman. Ond pwy sydd angen hiwmans pan fydd AI yn neud y job drosa ni eniwe?

Ffilm di ddim y mis ydy'r epic oesol Warcraft gan ffrind y sioe Duncan Jones - a bydd Iest, Bryn a Sions yn argymell beth ddylai chi wylio yn lle hwnnw yn yr after party.
Joiwch, diolch am bob cyfraniad a welwn ni chi mis nesa!

Support Yr Haclediad

Episode Links

Episode Comments

Mastodon