Episode 128

Large Language Model Croft: Tomb Raider

00:00:00
/
02:40:51

29 November 2023

2 hrs 40 mins 51 secs

Your Hosts

About this Episode

Gyda S4C yn sacio un pennaeth ac Open AI yn sacio/ddim sacio un nhw, dyma bodlediad i chi sy wastad dan yr un arweinyddiaeth gadarn... ond sydd hefyd ddigon twp i wylio ffilms ofnadwy bob mis😅

Yn Haclediad Mis Tachwedd bydd Iest, Bryn a Sions yn datgymalu dyfodol OpenAI a’r Gynhadledd Bletchley; trafod mysterious airtags yn ymddangos ar dy ffôn; ffindio’r clustffonau bach gorau ac wrth gwrs gwylio Lara Croft: Tomb Raider ar BBC iPlayer am laffs y #FfilmAmDdim

Da ni’n hynod ddiolchgar i bawb sy’n gwrando a chyfrannu bob mis - diolch arbennig i Matt M a Jamie am roddion hael mis Tachwedd☺️

Support Yr Haclediad

Episode Links

Episode Comments

Mastodon