Episode 130

Rebal Moon Wîcend

00:00:00
/
03:00:37

28 January 2024

3 hrs 37 secs

Your Hosts

About this Episode

Diwedd mis Ionawr, tywydd ofnadwy, ond mae na gwmni da a ffilm gwael genno ni i'ch cadw i fynd!

Bydd Bryn, Iestyn a Sions yn trafod sgandal Horizon, Gladiators, dyfais ddigidol Rabbit (ond dim honna sori), memory hole Bryn am Bwncath ac amserlennu bysus efo AI.

Mae'r ffilmdiddim yn LLANAST o gynhyrchiad gan un o feistri'r genre - Rebel Moon gsn Zack Snyder.

Tybed pa un o'r criw oedd dioddef PMS gwaeth na'r arfer o'i herwydd? 😅

Diolch o galon eto i bawb sy'n gwrando, cyfrannu a rhoi hwb i ni gario mlaen efo'r nonsens llwyr yma 😘

Support Yr Haclediad

Episode Links

Episode Comments

Mastodon