Episode 131

Ddim cweit yn Taron 12

00:00:00
/
03:09:32

28 February 2024

3 hrs 9 mins 32 secs

Your Hosts

About this Episode

“Haul y gwanwyn, gwaeth na gwenwyn” meddai’r Nains, so anwybyddwch y pelydrau egwan yna, ffendiwch flanced a cwtshwch fyny am bennod Chwefror 2024 o’ch hoff podlediad tech-ffilm-sortof!

O’r diwedd byddwn ni’n mynd i’r berllan i weld be di’r ffys am yr Apple Vision Pro, a wedyn syllu’nyn gegrwth ar fideos AI diweddaraf Sora.

I’r rhai ohono chi sy’n joio’r podcast-within-a-podcast, mae’r #FfilmDiDDim yn... ofnadwy?! Mi oedd na LOT o emosiynau cryf wrth drafod (Not your Daddy’s) Robin Hood (2018), y Robin Hood gwaethaf erioed?!

Diolch i bawb sy’n gwrando a chefnogi - chi werth y byd! 🙏😊

Support Yr Haclediad

Episode Links

Episode Comments

Mastodon