Yr Haclediad

Episode Archive

Episode Archive

133 episodes of Yr Haclediad since the first episode, which aired on 25 October 2010.

 • NFCheese

  29 October 2022  |  2 hrs 48 mins

  Gyda tymor sbŵci ar ein pennau bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn neidio mewn i newyddion tech/bywyd/popeth yr hydref - ydy Rishi Sunak yn crypto bro? Hiraeth hen iPods a (diffyg) ethics apps cymdeithasol.

 • Contrepreneurs

  30 September 2022  |  3 hrs 38 secs

  Oeddech chi’n meddwl bod dim Haclediad am fod mis yma? Dim y fath lwc, yn hwyr neu’n hwyrach dyma hi, Haclediad mis Medi!

 • RRR-Bennig

  29 August 2022  |  2 hrs 38 mins

  Mae’r tech yn eilradd i’r ffilm y mis yma - gyda Iestyn, Bryn a Sions yn taclo'r Ymerodraeth Brydeinig yn y FFORDD MWYAF EPIC trwy wylio/profi RRR 🤯

 • Rheol Goldblum's Law

  30 July 2022  |  2 hrs 25 mins

  Dyma hi, parti haf (arall) yr Haclediad - a mae hi just digon hir i bara'r dreif i'r sdeddfod 😬

 • Anadin Skywalker: The Cursed Haclediad

  29 June 2022  |  2 hrs 43 mins

  Meddwl mai dim ond Iesu Grist oedd yn gallu atgyfodi pethe o farw'n fyw? Meddyliwch eto - trwy rhyw wyrth mae’r criw yn cyflwyno Pennod 111 i chi: The Cursed Haclediad

 • Wild Mountain Thymecoin

  24 May 2022  |  2 hrs 21 mins

  Croeso i Haclediad arall sy’n gofyn “ydy gwneud acen Wyddelig, pan ti’n amlwg ddim yn Wyddelig, yn dderbyniol?”

 • House of Chŵd-cci

  25 April 2022  |  2 hrs 28 mins

  Os nad yw’r teitl rhy off-putting i chi, dyma Haclediad mis Ebrill😅
  Mae gyda ni 2+ awr o newyddion tech, barn heb ymchwil na gwybodaeth, a ffilm di-ddim FFYRNIG🔥

 • BMX Bryndits

  27 March 2022  |  2 hrs 42 mins

  Mae’n dymor newydd, felly dyma bennod ffresh lliwgar i’r gwanwyn i chi ffam yr Haclediad - mwynhewch 2+ awr o Bryn, Iestyn a Sions yn eich clustiau.

 • Hamiltwrd

  18 February 2022  |  2 hrs 30 mins

  Tro yma bydd Bryn, Iestyn a Sions yn brwydro trwy hellscape teulu’r Windsors i gadw cwmni efo chi am y 2~ awr nesa.

 • Hei Pen Pidyn

  24 January 2022  |  2 hrs 49 mins

  Mae’n amser dechrau’r flwyddyn efo pennod XXL arall o’ch hoff podlediad-am-tech-ond-ddim-rili 🤓

 • Santa-ta 2021

  24 December 2021  |  2 hrs 52 mins

  🎄 Dyma hi, eich epic cael-chi-trwy-Dolig Haclediad! Dewch i’r parti Dolig i glywed am wins, downars (dim lot, addo!) a gobeithion Iest, Bryn a Sions am y flwyddyn dwetha, a’r flwyddyn i ddod.

 • Bataverse

  23 November 2021  |  2 hrs 29 mins

  🔥Cwtshwch yn agos i’r firepit rhithiol a neidiwch mewn i metaverse yr Haclediad am bennod newydd sbon gaeafol🔥

 • Bondigrybwyll

  28 October 2021  |  3 hrs 25 mins

  Bron i 3 awr o gadgets, sgwrsio suave a gwisgoedd arbennig... Bond film newydd neu Haclediad #103? Pam ddim yn ddau?!

 • Zig-a-Zig-Nah. Just nah.

  19 September 2021  |  2 hrs 57 mins

  🍂Mae’r hydref yma, cwtshwch lan gyda Bryn, Sions a Iestyn am dipyn o Spice a llond lle o afalau…

 • S**t Handwich

  28 August 2021  |  2 hrs 34 mins

  Mae’r haf yn dod i ben, ond mae gan yr Haclediad bennod mor hir â phenwythnos gŵyl y banc i chi joio...

 • Iawn Cant?

  30 July 2021  |  2 hrs 50 mins

  Dros yr 11 mlynedd diwethaf mae Bryn, Sions ac Iest wedi creu miloedd o oriau o #cynnwys i’ch clustiau chi — a dyma benllanw eu celf clywedol — pennod 100 o’r Haclediad!

Mastodon