Episode 115

NFCheese

00:00:00
/
02:48:35

29 October 2022

2 hrs 48 mins 35 secs

Your Hosts

About this Episode

Gyda tymor sbŵci ar ein pennau bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn neidio mewn i newyddion tech/bywyd/popeth yr hydref - ydy Rishi Sunak yn crypto bro? Hiraeth hen iPods a (diffyg) ethics apps cymdeithasol.

(Recordiwyd y sioe cyn i Elon Musk actually brynu Twitter tho, sori!)

Ffilm di ddim y mis ydy John Carter, ydy’r 10 mlynedd ers iddo agor wedi newid y feirniadaeth arno…? (sboilers: mae un o’r criw yn flin am y peth!)

Diolch o galon eto i bawb sy’n gwrando a chyfrannu i’r sioe bob mis 🥹

Support Yr Haclediad

Episode Links

Episode Comments

Mastodon