Yr Haclediad

Barn heb ymchwil na gwybodaeth.

About the show

Tri ffrind yn rhannu diod a thrafod technoleg, teli, ffilm a phopeth arall unwaith y mis. Podlediad hyna’r Gymraeg ™

Yr Haclediad on social media

Episodes

 • Episode 43: 43: Cwcio ar Gas

  21 July 2015  |  1 hr 8 mins

  Yn yr Haclediad diweddaraf byddwn yn gadael i Google weld ein heneidiau wrth ddefnyddio Google Photos newydd, yn cynhyrfu dros gynhadledd datblygwyr byd-eang Apple (trïwch ddeud hynna efo llond ceg o uwd); yna’n yn myned i fyd y rants llyfrau [...]

 • Episode 42: 42: Minilediad Haciaith 2015

  6 March 2015  |  29 mins 35 secs

  Rhifyn byr a bachog o’r Haclediad sydd i’w gael y mis hwn, wedi i’r ffliw daro Iestyn, bydd Bryn a Sioned yn mentro i gwblhau podlediad mewn amser record Byd! Bydd sôn am Haciaith ’15 ym Mangor a llwyth o fwydro amserol techn[...]

 • Episode 41: 41: detox, pa ddetox?

  2 February 2015  |  53 mins 46 secs

  Croeso i Haclediad cyntaf eleni! Mae Ionawr yn amser i iacháu’r meddwl a chorff… neu i gario mlaen yn union fel oeddech chi, hwre!
  Bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn eich tywys yn gyfforddus mewn i 2015 wrth drafod cynlluniau brawychus y llywodraet[...]

 • Episode 40: 40: Bywyd yn dechrau yn Ddeugain!

  2 October 2014  |  57 mins 19 secs

  Ydan, ry’n ni wedi cyrraedd 40 rhifyn o’r Haclediad — diolch am sticio efo ni! Yn y bennod hyd-yn-oed-llai-ffurfiol nac arfer bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn dathlu pedair blynedd o’u hoff dechnoleg, DDIM yn trafod ‘bendgate’ yr iPhone 6 a thrio deall[...]

 • Episode 39: 39: Cacen Sali Mali, Hack(en) Bryn Salisbury a mwy o Nest Test Iest

  5 September 2014  |  1 hr 7 mins

  Croeso i rifyn 39 (bron y 4-0 fawr) o’r Haclediad – byddwn ni’n trafod syniadau Cymdeithas yr Iaith am ariannu darlledwr amlgyfrwng newydd i Gymru, e-lyfrau plant Cymraeg yn dod i iBooks, Bryn yn hacio weiars a checkio nôl mewn gyd[...]

 • Episode 38: 38: tripiau haf a chips poeth

  25 July 2014  |  1 hr 7 mins

  Y tro ‘ma ar eich hoff bodlediad crasboeth tech Cymraeg: Bryn yn esbonio jyst pam fod DRIP am fusnesa ar eich holl fanylion personol, mwy ar ffonau Microsoft yn colli 18,000 o weithwyr (ac un cwsmer o’r enw Sioned), a chipolwg ar y ‘Tripadvisor’ Cym[...]

 • Episode 37: 37: Google… anghofia hi.

  13 June 2014  |  1 hr 11 mins

  Tro yma ar yr haclediad bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn rhoi Nest Iest ar Test (iep, thermostat clyfar, w, cyffro!), gofyn i Google ein hanghofio ni, ac yn ail-fyw dyddiau euraidd gemau Nintendo trwy gemau newydd y Wii U o gynhadledd E3 yn Vegas. Ac w[...]

 • Episode 36: 36: Yr un hwyrach na Office i’r iPad

  1 May 2014  |  1 hr 3 mins

  Ar rifyn yma’r haclediad bydd y criw yn cadw’u pennau yn y cymylau – wrth rêtio a slêtio systemau gweithio cwmwl rhai o’r cwmnïau mwyaf allan yna. Gyda Microsoft Office yn cyrraedd yr iPad (o’r diwedd), pa ddewisiadau [...]

 • Episode 35: 35: Yr un byw o Hacio’r Iaith 2014

  21 February 2014  |  47 mins 56 secs

  Rhifyn byw o ddigwyddiad Hacio’r Iaith ym Mangor – gyda cyfweliadau am Cymru Byw (gwasanaeth newydd blogio byw y BBC) ac am holl stwff newydd data’r Llyfrgell Genedlaethol. Mae digon o sgwrsio am fore’r digwyddiad hefyd, mwyn[...]

 • Episode 34: 34: Youview, nhw-view a Haciaith 2014

  10 February 2014  |  1 hr 4 mins

  Ar y rhifyn cyn-Haciaith 2014 yma bydd y Iestyn, Bryn a Sioned yn rhoi croeso gwresog i S4C i blatfform Youview; croeso a rhybydd i CEO newydd Microsoft, ac wrth gwrs cyffroi’n wirion cyn digwyddiad byw Hacio’r Iaith 2014 ym Mangor ar Ch[...]

 • Episode 33: 33: Ho-ho-haclediad

  9 December 2013  |  1 hr 7 mins

  Croeso i rifyn Nadolig yr Haclediad!
  Byddwn ni’n rhoi sbin tymhorol ar newyddion y mis – Grantiau technoleg y Cynulliad, gêm Gymraeg ar Steam, brwydro’r Xbox vs PS4 a llawer mwy. Bydd Bryn yn deud ei jôcs gorau ac yn awgrymu gemau [...]

 • Episode 32: 32: Pwdin Mwyar duon ac iOS7 Afal

  8 October 2013  |  56 mins 15 secs

  Yn Haclediad 32 bydd Iestyn, Sioned a Bryn yn trafod gwerthu cwmni Blackberry am llai na mae Apple yn neud mewn blwyddyn, update diweddaraf iFfôn a Bryn yn ymuno â byd Android. Wrth gwrs bydd hefyd y cyfuniad gorau o sgwrs a nonsans i’ch clust[...]

 • Episode 31: 31: Anturiaethau 4G a HalfArsedCymru

  2 September 2013  |  44 mins 12 secs

  Wedi rhifyn byw’r eisteddfod, mae’r criw nôl yng Nghaerdydd, Llundain a Chaernarfon am rifyn diweddara’r haclediad! Bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn trafod 4G yn cyrraedd, mwy o esiamplau o brosiectau a gwefannau Half Arsed Cymru, a b[...]

 • Episode 30: 30: Yn Fyw o’r M@es

  5 August 2013  |  40 mins 33 secs

  Helo a chroeso i rhifyn arbenig o’r Haclediad yn fyw o faes yr Eisteddfod. Yn anffodus roedd Sioned methu bod efo ni, ond yn lwcus doedd dim alcohol, felly cadwodd Bryn a fina eithaf call.
  Rydym yn sgwrsio efo Kim Jones o Technocamps sydd yn h[...]

 • Episode 29: 29: Yr Un Preifat

  16 July 2013  |  1 hr 1 min

  Y tro yma ar yr Haclediad, yn ogystal â thrafod pa cocktail yn union mae Iestyn wedi paratoi, a pha ‘vintage’ o chwisgi sy’ gan Bryn; byddwn ni’n edrych ar sefyllfa band eang Cymru, cymryd cipolwg ar wythnos ddigidol Caerdydd[...]

 • Episode 28: 28: Cynhadledd-I/O

  29 May 2013  |  1 hr 10 mins

  Henffych! Dyma i chi rifyn cynta’r “hâf” o’r Haclediad. Bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn sôn am gynhadleddau di-ri: cynhadledd Creadigidol S4C oedd yn ceisio cael gafael ar ddyfodol digidol ein sianel genedlaethol ac yna cynhadledd Google I/O, gyda yna[...]