Yr Haclediad

Episode Archive

Episode Archive

130 episodes of Yr Haclediad since the first episode, which aired on 25 October 2010.

 • Episode 33: 33: Ho-ho-haclediad

  9 December 2013  |  1 hr 7 mins

  Croeso i rifyn Nadolig yr Haclediad!
  Byddwn ni’n rhoi sbin tymhorol ar newyddion y mis – Grantiau technoleg y Cynulliad, gêm Gymraeg ar Steam, brwydro’r Xbox vs PS4 a llawer mwy. Bydd Bryn yn deud ei jôcs gorau ac yn awgrymu gemau [...]

 • Episode 32: 32: Pwdin Mwyar duon ac iOS7 Afal

  8 October 2013  |  56 mins 15 secs

  Yn Haclediad 32 bydd Iestyn, Sioned a Bryn yn trafod gwerthu cwmni Blackberry am llai na mae Apple yn neud mewn blwyddyn, update diweddaraf iFfôn a Bryn yn ymuno â byd Android. Wrth gwrs bydd hefyd y cyfuniad gorau o sgwrs a nonsans i’ch clust[...]

 • Episode 31: 31: Anturiaethau 4G a HalfArsedCymru

  2 September 2013  |  44 mins 12 secs

  Wedi rhifyn byw’r eisteddfod, mae’r criw nôl yng Nghaerdydd, Llundain a Chaernarfon am rifyn diweddara’r haclediad! Bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn trafod 4G yn cyrraedd, mwy o esiamplau o brosiectau a gwefannau Half Arsed Cymru, a b[...]

 • Episode 30: 30: Yn Fyw o’r M@es

  5 August 2013  |  40 mins 33 secs

  Helo a chroeso i rhifyn arbenig o’r Haclediad yn fyw o faes yr Eisteddfod. Yn anffodus roedd Sioned methu bod efo ni, ond yn lwcus doedd dim alcohol, felly cadwodd Bryn a fina eithaf call.
  Rydym yn sgwrsio efo Kim Jones o Technocamps sydd yn h[...]

 • Episode 29: 29: Yr Un Preifat

  16 July 2013  |  1 hr 1 min

  Y tro yma ar yr Haclediad, yn ogystal â thrafod pa cocktail yn union mae Iestyn wedi paratoi, a pha ‘vintage’ o chwisgi sy’ gan Bryn; byddwn ni’n edrych ar sefyllfa band eang Cymru, cymryd cipolwg ar wythnos ddigidol Caerdydd[...]

 • Episode 28: 28: Cynhadledd-I/O

  29 May 2013  |  1 hr 10 mins

  Henffych! Dyma i chi rifyn cynta’r “hâf” o’r Haclediad. Bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn sôn am gynhadleddau di-ri: cynhadledd Creadigidol S4C oedd yn ceisio cael gafael ar ddyfodol digidol ein sianel genedlaethol ac yna cynhadledd Google I/O, gyda yna[...]

 • Episode 27: 27: ‘Home’

  12 April 2013  |  47 mins 13 secs

  Ar Haclediad y tro hwn, byddwn yn trafod dyfodiad y ffôn Facebook cyntaf – caru neu gasáu gwefan Mr Zuckerberg, mae hi rŵan ar gael ar ffôn Android ei hun. Hefyd, byddwn ni’n cymryd golwg ar arian arlein Bitcoins, a’r codi a chwymp[...]

 • Episode 26: 26: Yr un byw na fu21: Hei Mistar Urdd!

  13 February 2013  |  1 hr 16 mins

  Ar yr Haclediad diweddaraf i gnesu‘ch cocyls bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod digwyddiad Hacio’r Iaith ’13 gyda’u gwestai arbennig Gareth Morlais. Bydd y criw hefyd yn cymryd cipolwg ar wasanaeth fideo byr newydd Twitter, Vine, ac yn[...]

 • Episode 25: 25: Hwyl (teci) yr Ŵyl 2012

  18 December 2012  |  56 mins 32 secs

  Yn ôl yng nghôl yr Haclediad y tro hwn mae Sioned, a bydd Bryn ac Iestyn yn ei chroesawu nôl efo cipolwg ar Windows 8 – y dyfodol neu ddymchwel i Microsoft? Hefyd byddwn yn sbïo dros aps newydd geiriadur a bysellfwrdd Cymreig ffab i’ch f[...]

 • Episode 24: 24: Yr un efo Elliw!

  23 October 2012  |  58 mins 56 secs

  Mae’n ddrwg gennym am y tawelwch sydd wedi bod, ond mae rhai ohonom wedi bod i ffwrdd yn gwneud pethau pwysicach.
  Felly dyma ei’n Haclediad cyntaf heb Sioned. Roedd yn ormod o risg gadael Bryn a fi ar ben eu hunain i fwydro, felly rhowch[...]

 • Episode 23: 23: Yn fyw o Eisteddfod y Fro 2012

  20 August 2012  |  52 mins 58 secs

  Rhifyn arbennig O’r diwedd, anrheg hafaidd i’ch clustiau – rhifyn byw arbennig yr Haclediad o faes Eisteddfod y Fro 2012. Daeth miloedd[1] ohonoch yno i wylio Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod popeth o gysylltiadau digidol y maes ac [...]

 • Episode 22: 22: Yr un 7 modfedd

  23 July 2012  |  1 hr 33 secs

  Yn Haclediad 22 (yr un olaf cyn Hacio’r Iaith yn yr eisteddfod), byddwn ni’n busnesa ar ddatblygiadau tech Google yn eu cynhadledd I/O, pwt ar S4C yn rhoi’r gorau iddi ar clirlun, tabled newydd sgleiniog y Microsoft surface –[...]

 • Episode 21: 21: Hei Mistar Urdd!

  3 June 2012  |  58 mins 37 secs

  Mae’r haclediad yn troi’n 21 y mis yma, ond does dim arlliw o dyfu fyny yn perthyn i’r rhaglen, diolch byth! Tro hwn byddwn ni’n trafod Gmail Cymraeg yn cyrraedd wedi siwrne hir, cipio rhagolwg ar Windows 8, aps eisteddfod yr[...]

 • Episode 20: 20: Yr un am y Ffôns a'r Porn

  9 May 2012  |  49 mins 21 secs

  Amser maith yn ôl, mewn bydysawd pell i ffwrdd (well, Dydd Gwener ddiwethaf), ddaru ni (Sioned, Iestyn a Bryn) ymgasglu i drafod y digwyddiadau yn y byd technegol… dan drafodaeth oedd Ffôn newydd Samsung, sydd ddim mor hot ‘na ny. Cynllu[...]

 • Episode 19: Yr un efo’r iPads galore (a lot mwy yn amlwg!)

  7 April 2012  |  59 mins 15 secs

  Da ni’n agosáu at yr 20 fawr, felly tan hynna mwynhewch rifyn eclectig 19 o’r Haclediad! Mis ‘ma bydd Sioned (@llef) Bryn (@bryns) ac Iestyn (@iestynx) yn trafod yr iPad 3 gan fod Bryn wedi cael un neu ddau, gwrandewch am y stori s[...]

 • Episode 18: “Trwy ddulliau chwyldro yn unig y mai Hacledio”

  28 February 2012  |  53 mins 18 secs

  Helo wrandawyr! Ar yr Haclediad mis yma – bydd Bryn, Iestyn a SIoned yn trafod sut aeth Hacio’r Iaith 2012 (ardderchog, wrth gwrs), dyfodiad Sianel 62 i’ch dyfeisiau bob nos Sul (darlledir y chwyldro arlein?), deddfwriaeth ACTA (yd[...]

Mastodon